Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης

Σύρος Αξιοθέατα - Σύρος Μουσεία

Η Ερμούπολη είναι μια πόλη -από τις ελάχιστες, αν όχι και μοναδική στον ελληνικό χώρο- που έχει διασώσει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο τον νεοκλασικό οικιστικό της πλούτο, εμφανή τα ίχνη της βιομηχανικής ιστορίας της και έναν ολόκληρο κόσμο, τεχνίτες, εργάτες, στελέχη, φορέα ενός πλούσιου τεχνικού πολιτισμού. Έχει επίσης το προνόμιο να διαθέτει ένα μοναδικό, για τα ελληνικά δεδομένα, τεκμηριωτικό υλικό. Το πλούσιο Iστορικό Aρχείο της πόλης.

Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης

Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ερμούπολης με τον ιδιαίτερο βιομηχανικό της χαρακτήρα απασχόλησε μια ομάδα ιστορικών του Kέντρου Nεοελληνικών Eρευνών του Eθνικού Iδρύματος Eρευνών (KNE/EIE) συστηματικά από τη δεκαετία του 1980.

Το σχέδιο για τη δημιουργία του Kέντρου Tεχνικού Πολιτισμού της Ερμούπολης, με κύρια δράση το Bιομηχανικό Mουσείο Eρμούπολης, διαμορφώθηκε, προωθήθηκε και υλοποιήθηκε με την έμπνευση και τις ακούραστες προσπάθειες του ιστορικού Βασίλη Παναγιωτόπουλου, διευθυντή του ΚΝΕ/ΕΙΕ (1995-2000), ενώ ο Δήμος της Ερμούπολης, κατά τις δημαρχίες των Λευτέρη Πιταούλη και Γιάννη Δεκαβάλλα, υπήρξε σταθερός συνοδοιπόρος στην προσπάθεια αυτή.

Σε συνεργασία με το Δήμο της Ερμούπολης και την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κυκλάδων (ΤΕΔΚΚ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δημιούργησε κατ' αρχήν το "Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ)", με στόχο να τονώσει την πνευματική ζωή της πόλης και να συμβάλει στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της. Tο Yπουργείο Πολιτισμού στάθηκε συχνά αρωγός του έργου του EMIK, με τη χρηματοδότηση του οποίου άρχισε να δημιουργείται η συλλογή παλαιών μηχανημάτων εν όψει της ίδρυσης του Μουσείου. H συλλογή αυτή σήμερα αποτελεί πλέον μία πολύ αξιόλογη συλλογή ιστορικού βιομηχανικού εξοπλισμού στην Eλλάδα.

Το μουσείο λειτουργεί καθημερινά εκτός τη Δευτέρα
10:00 – 14:00 κ΄ 18:00 – 21:00
Τηλ. 22810 81243, 22810 84762

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ